Paragraaf "Nihilisme" uit Het plezier van de tekst

PvdT

Nihilisme: 'de verheven doelen verliezen hun waarde'. Het is een wankel, bedreigd moment, want andere verheven waarden streven ernaar, zodra en voordat de eerste vernietigd zijn, de overhand te nemen; de dialectiek doet niets anders dan opeenvolgende positiviteiten met elkaar verbinden; vandaar de verstikking, zelfs in de schoot van het anarchisme. Hoe kan men dus het falen van iedere verheven waarde een plaats geven? Ironie? Zij gaat altijd uit van een zekere plaats. Geweld? Dat is een verheven waarde en een van de best gecodeerde. Genot? Ja, als het niet gezegd wordt, niet leerstellig is. Het meest consequente nihilisme gaat wellicht schuil onder een masker: op een bepaalde manier binnen de instellingen, de conformistische vertogen, de schijnbare doelen.


Terug naar het begin van deze pagina
20-03-2004