Annotaties bij Het plezier van de tekst

work in progress

Op deze website wordt gewerkt aan een annotatie bij Le plaisir du Texte.
Nu is dit al op een voortreffelijke wijze gedaan door Armine Mortimer in The Gentlest Law, maar er zijn vele manieren om de tekst te doorkruisen.

De annotaties zijn gebaseerd op de door SUN gepubliceerde Nederlandse vertaling Het plezier van de tekst uit 1986. In de annotaties wordt zo nodig ook ingegaan op vertaalproblemen.

De vertaling is integraal opgenomen en per paragraaf gerubriceerd. Het menu aan de linkerkant geeft de ingangen.

Van ieder fragment worden de paginanummers weergegeven van de vindplaatsen in:

Het is een work in progress. Sommige annotaties hebben nog de status van werkaantekeningen, anderen zijn meer uitgekristalliseerd. Het merendeel ontbreekt nog geheel. De voortgang zal gestaag maar traag zijn.
In het menu wordt met "(A)" aangegeven dat er een begin is gemaakt met een annotatie.

Zie ook de algemene pagina over Het plezier van de Tekst

Voor het onderzoek is een index gegenereerd van alle in Het plezier van de tekst voorkomende woorden:

De index van de in de OC3-II en OC5-IV opgenomen tekst zal binnenkort volgen, of wordt op verzoek aangemaakt.

 

Terug naar het begin van deze pagina
15-07-2004