Els Weijers

Nietzsche als verteller

 

Titel: Nietzsche als verteller, 2000
Uitgever: Kok Agora
ISBN13: 978-90-391-0810-9ISBN: 9789039108109

Flaptekst

Elke tijd kent zijn eigen Nietzsche. Het beeld dat de laatste decennia van de vorige eeuw heeft gedomineerd, is dat van de deconstructieve Nietzsche: de Nietzsche die niet alleen de traditionele waarheid maar ook de eigen positie, door de typische vorm van zijn werk, ondermijnt. Nietzsche als verteller Hoe het lichaam wordt wat het is brengt een Nietzsche voor het voetlicht die een constructieve attitude vertoont. In dit boek is Nietzsche geen machinale tekstproducent die hamert op de onmogelijkheid van betekenis en identiteit, maar een ik-met-lijf een verteller die zich laat kennen als emotief lichaam dat zich door het vertellen identiteit toe-eigent.

Zonder Nietzsches kritiek op de metafysica te ontkennen, laat Els Weijers zien dat Nietzsches estheticisme niet literair en abstract maar fysiek en zintuiglijk van aard is. Niet de wil tot weten maar het lijden voert naar de eigen waarheid. Nietzsche als verteller laat zien dat in eerste instantie het lichaam verleidt tot coherent zingeven en dat Nietzsche zich daarom, zowel in de derde als in de eerste persoon, 'zelf vertelt'.

In Nietzsche als verteller staat de verhalende vorm in Nietzsches teksten centraal. De historische, biografische en autobiografische verhalen die Nietzsche vertelt worden geanalyseerd. Els Weijers demonstreert het terugkerende patroon in deze verhalen en laat zien hoe Nietzsche de lezer tracht te bewegen tot de beleving die hem leidde bij het vertellen.

Nietzsche als verteller is een verteltheoretische analyse van Nietzsches teksten die aansluiting zoekt bij recente filoso¬fische studies waarin Nietzsche als positief denker wordt voorgesteld. Het boek laat zien dat Nietzsches perspectivisme niet noodzakelijkerwijs 'de doodlopende steeg van het deconstructivisme' invoert.

Els Weijers (1956) is literatuurwetenschapper. Zij is verbonden aan de Amsterdam School for Cultural Analysis, Theory and Interpretation van de Universiteit van Amsterdam.

 

 

email

contact

wie ben ik