E.L.G.E. (Etienne) Kuypers

Nietzsche nu of nooit

 

Titel: Nietzsche nu of nooit, 1990
Uitgever: Garant
ISBN13: 978-90-5350-001-9ISBN: 9789053500019

Flaptekst

"Geen student die Marx nog een blik waardig keurt. De oude Karl is van het toneel geveegd door Friedrich Nietzsche, de filosoof met de hamer. Zijn ideeën blijken, nu het westerse denken zich in een diepe crisis bevindt en materialisme en nihilisme hoogtij vieren als nooit tevoren, populairder dan ooit. Nietzsche is in. 'Sinds ik zijn boeken heb gelezen kan ik niet meer slapen'. Profiel van een gigant" (Ton Crijnen in De Tijd).

Nietzsches oeuvre blijkt inderdaad van een verbazingwekkende actualiteit te zijn. Als er ooit een tijd is geweest waarin Nietzsche meer te zeggen heeft dan tevoren, dan is het nu. Voor de Nietzsche-receptie geldt daarom: Nietzsche nu, of nooit.

Op fascinerende wijze komt aan het licht dat Nietzsche aan diverse disciplines veel heeft te bieden. Zijn analysen zijn tijdloos, maar volstrekt actueel.

Dit blijkt uit de in dit boek gebundelde essays. Hierin wordt, naast Nietzsches opvattingen over het nihilisme-begrip en zijn exclusieve plaats in het modernistisch/postmodernistische debat, gewezen op het belang van zijn weten¬schapsfilosofische inzichten voor de grondslagenproblematiek van de sociale wetenschappen (met een excursie naar J. Habermas). Verder komt de betekenis van Nietzsche voor opvoeding en onderwijs aan de orde, aan de hand van zijn postmoderne' Bildungskritiek', terwijl tot slot wordt ingegaan op zijn esthetica in relatie tot zijn beschrijving van de 'wil tot macht'.

Aan dit boek werken mee: dr. M.B. ter Borg, prof. dr. R. Duhamel, dr. E. Kuypers, prof. dr. W. van Reijen en dr. T. Tak.
De redactie berust bij filosoof/pedagoog dr. E. Kuypers, die ook de inleiding en een chronologie van Nietzsches werken verzorgt.

 

 

email

contact

wie ben ik