Gerrit Jan Kleinrensink

De zaak Nietzsche

 

Titel: De zaak Nietzsche, 1986
Uitgever: Vriendenlust Nijmegen
ISBN13: 978-90-70551-23-0ISBN: 9789070551230

Redactie

Flaptekst

In De zaak Nietzsche hoeft inmiddels niet meer gepleit te worden voor het recht om zich met zijn werk bezig te houden. Nadat hij jarenlang werd verguisd, kán en mág Nietzsche weer. Dat blijkt onder meer duidelijk uit de wijze waarop de auteurs van deze bundel zijn werk lezen en bestuderen.

'Overigens is Nietzsche er niet voor, dat iederéén zijn werk maar zou lezen. Iedereen mag tegenwoordig lezen, zegt hij, maar nog één eeuw lezen en de geest zal stinken. Van leerlingen en al die invloed moest hij niet zoveel hebben.' (Wim van Dooren)

'Nietzsche presenteert, telkens opnieuw als men hem leest, nog altijd zijn provocerende, demonische waarheden, maar zijn degradatie van wat wij allen wel eens redelijk en fatsoenlijk waanden, geschiedt zo argeloos dat we eindelijk met goed geweten cynisch kunnen zijn.' (Martin Ros)

'Nietzsche heeft veel bezwaar tegen mensen die napraten en systematiseren. Het gaat om het scheppen van waarden.' (Wim van Dooren)

De zaak Nietzsche bevat acht opstellen en essays over het werk en de persoon van Friedrich Nietzsche, waarin hij niet alleen wordt benaderd als filosoof, maar ook als letterkundige, als muziek- en kunsthistoricus, als componist, als minnaar.

 

 

email

contact

wie ben ik