Friedrich Nietzsche

De draagbare Nietzsche

 

Oorspronkelijke titel: bloemlezingen Nietzsche, 0
Vertaling: Elza van Nierop, 1991
Uitgever: Prometheus
ISBN13: 978-90-5333-034-0ISBN: 9789053330340

Samenstelling R.J. Hollingdale

Flaptekst

GEEN NEGENTIENDE-EEUWSE FILOSOOF WAS EN IS ZO controversieel als Friedrich Nietzsche (1844-1900). Voor de één is hij een geperverteerde en immorele nihilist, de Anti-Christ in eigen persoon, anderen beschouwen hem als schepper van een nieuwe cultuur, als ethicus die de mens nieuwe idealen heeft verschaft.

Het apodictische karakter van zijn uitspraken, de overdaad aan ongerijmdheden in zijn werk, dat alles maakt begrijpelijk waarom men bij Nietzsche alleen in tegenstellingen kan denken. Vaststaat dat hij een stilist was die zijn weerga niet kende. Zijn haarscherpe aforismen getuigen daarvan. Deze selectie van R.J. Hollingdale maakt vooral duidelijk waarom Nietzsche zo'n enorme invloed had en heeft op ons denken. Ze geeft ook de niet Nietzsche kenner een helder inzicht in het werk van een man, waaraan vele grote filosofen hun inspiratie ontleend hebben.

 

 

email

contact

wie ben ik