Friedrich Nietzsche

Afgodenschemering

 

Oorspronkelijke titel: Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert, 1889
Vertaling: M. Weyembergh, 1983
Uitgever: Het Wereldvenster
ISBN13: 978-90-293-9691-2ISBN: 9789029396912

Reeks Dixit. Ook uitgegeven door Arbeiderspers ISBN 90-295-3151-7 (1997, Nietzsche bibliotheek), ISBN 978-90-295-6500-4 uitgave 2007

Flaptekst

F. Nietzsche (1844-1900) is een van de grootste denkers uit de westerse geschiedenis: hij heeft aan het einde van de negentiende eeuw de meeste problemen en kwalen voorzien, waaraan en waaronder de Europese cultuur zou lijden. Als cultuurcriticus, die de verborgen en verzwegen zieke plekken (onder meer het historisme, de dood van God, het nihilisme, de decadentie, het gebrek aan stijl, de strijd om de wereldhegemonie) aantoont, en als meester van de Duitse taal is hij niet te evenaren. Dit verklaart zijn bijzondere plaats in de Europese Geistesgeschichte en zijn grote invloed op de generaties intellectuelen en kunstenaars.

De Götzendämmerung (1889) behoort tot zijn allerlaatste scheppingsfase en is een prachtig voorbeeld van zijn schrijf- en denktrant. In een reeks aforismen, rondom verschillende thema's gehergroepeerd, analyseert hij de algemene Europese cultuurdecadentie. Hij wenst door een filosoferen met de hamer alle afgoden omver te werpen om vanuit een nieuwe basis de grote gezondheid - een van alle vroegere waanconstructies bevrijde cultuur - op te bouwen.

Professor M. Weyembergh, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en aan de Université Libre de Bruxelles, auteur van onder meer Le volontarisme rationnel de Max Weber en F. Nietzsche et E. von Hartmann, verzorgde de inleiding en de annotatie.

Flaptekst uitgave Nietzsche bibliotheek
Afgodenschemering (1886 ) is in betrekkelijk korte tijd, twee maanden, geschreven, alsof Nietzsche voorvoelde dat hem nog maar een korte periode van geestelijke helderheid was beschoren. De bekende thema's uit zijn werk komen hier aan de orde en zoals de ondertitel 'Hoe men met de hamer filosofeert' doet vermoeden, gaat hij met ongekende felheid te werk. Het lijkt alsof hij alle vooroordelen en ideologieën uit zijn tijd - de afgoden uit de titel - niet alleen met een hamer wil aanslaan om hun .holheid te laten weerklinken, maar ze ook daadwerkelijk met de mokerslagen van zijn tirades wil verbrijzelen.

Onder de vele afgoden die Nietzsche aan de kaak stelt vinden we onder meer het christendom, het Duits nationalisme, het antisemitisme, het feminisme, de arbeidersbeweging en de Wagner-verering.(Uitgave Nietzsche bibliotheek)

Flaptekst uitgave 2007
Afgodenschemering (1888) is de definitieve afrekening van de beeldenstormer Nietzsche met de afgoden van zijn tijd. In krachtige sententies hamert hij dubieuze ideologieën (christendom, feminisme, socialisme), kwalijke denkbeelden (nationalisme, antisemitisme) en twijfelachtige reputaties (Wagner, Socrates) af. Nietzsches ambitie 'in een tiental zinnen te zeggen wat ieder ander in een boek zegt - wat ieder ander in een boek NIET zegt...' resulteert in briljante passages als 'Hoe de ware wereld ten slotte tot fabel werd', waarin het bestaan van een ideeënwereld áchter deze werkelijkheid als bedrog wordt ontmaskerd. Overeind blijft slechts een aantal grote geestverwanten: Dostojevski, Stendhal, Ghoethe,Thucydides en Machiavelli, die net als hij de strenge, harde feitelijkheid van het leven recht in het gezicht durven te kijken. Kernachtiger dan in Afgodenschemering heeft hij zijn voor- en afkeuren, zijn dionysische levensfilosofie en zijn missie, de omverwerping van het bestaande decadente wereldbeeld, nergens geformuleerd.

 

 

email

contact

wie ben ik