Friedrich Nietzsche

De vrolijke wetenschap

 

Oorspronkelijke titel: Die fröhliche Wissenschaft, 1882
Vertaling: Hawinkels, 1976
Uitgever: De Arbeiderspers
ISBN13: 978-90-295-3245-7ISBN: 9789029532457

Synopsis uitgave

Flaptekst

De vrolijke wetenschap is het boek van de Grote Verwachtingen, een intense voortzetting van zijn strijd tegen de vooroordelen in moreel, artistiek en maatschappelijk opzicht. 'De filosoof met de hamer' neemt het woord, terwijl hij bij al de concieze polemieken en kritieken in dit boek óók het bewijs levert een der grote Duitse dichters te zijn, vooral in de Liederen van de prins Vogelvrij.

De vrolijke wetenschap is een hulde aan de traditie van de troubadours uit de Provence, die eerste vrije geesten en dichters pur-sang in de geschiedenis van de Westerse cultuur. Nietzsche polemiseert weer tegen Duitsers en anti-semieten, en hij geeft zich zelf op de meest toegespitste wijze prijs als 'de goede Europeaan', die in de geest van klassiek-dionysisch pessimisme een beslissende, vooral anti-academische en anti-christelijke wending aan de geschiedenis wil geven.

Met deze prachtige vertaling van Pé Hawinkels zetten we onze reeks nieuwe Nietzschevertalingen voort, waarmee we, getuige de snelle herdrukken van Ecce Homo en De Anitchrist een steeds groeiende schare bewonderaars van Nietzsche een plezier doen. (Synopsis uitgave)

 

 

email

contact

wie ben ik