Friedrich Nietzsche

Ecce Homo

 

Oorspronkelijke titel: Ecce Homo. Wie man wird, was man ist, 1889
Vertaling: Hawinkels, 1969
Uitgever: De Arbeiderspers
ISBN:

Reeks privé-domein nr 13. Ook onder ISBN 90-295-3549-0, 90-295-6290-0 (Nietzsche bibliotheek)

Flaptekst

In een brief aan zijn zuster Elisabeth schrijft Nietzsche eind oktober 1888: 'Ik schrijf in deze gouden herfst, de schoonste, die ik ooit beleefd heb, een terugblik op mijn leven, alléén voor mezelf.'
Deze terugblik is het manuscript Ecce Homo dat hij voltooide kort voor hij, in januari 1889, geestelijk ineenstortte.

In deze autobiografie polemiseert.Nietzsche nog éénmaal met alle felheid tegen het christendom, de westerse moraal, de 'moderne' cultuur, de Duitsers en hun pretenties, het antisemitisme. Ecce Homo is een zo 'onheilig' mogelijk boek, waarin Nietzsche het tegentype van de gekruisigde representeert, als de Dionysos, die een beslissende, antichristelijke wending aan de Europese geschiedenis zal geven. Nietzsche was de eerste filosoof met de hamer, die God dood verklaarde.
Nietzsche voelde zich een noodlot: op zijn leer van de Übermensch zouden zich, voorspelde hij, eens onmensen en immorele decadenten beroepen, een voorspelling die in de gecorrumpeerde, misdadige versie die het nationaal-socialisme van zijn denken vormde, volledig bewaarheid is. Kennismaking met het werk van Nietzscbe, dat stilistisch een onovertroffen hoogtepunt blijft in de Duitse literatuur, betekent voor velen nog steeds een bevrijding van oude taboes en wanen.

flaptekst uitgave Nietzsche bibliotheek:
Weergaloos zelfportret van de filosoof die verwachtte pas 'postuum geboren' te worden. Ecce homo, in 1888 vlak voor zijn geestelijke instorting voltooid, werd pas acht jaar na zijn dood (1908) voor het eerst uitgegeven, en ook nog ernstig onttakeld door Nietzsches op eigenroem bedachte zus. Nog steeds brengt de vraag hoe serieus deze met superieure ironie geschreven autobiografie moet worden genomen de grote geesten in beroering. Bijwijlen tot schaterlachen verleidend, bijwijlen tot gniffelen, vaak ook ongebreideld zelfingenomen en ronduit dreigend van toon, sleept Nietzsche de lezer mee door de dalen en pieken van zijn noodlotsgedreven, onvervangbare en schitterende bestaan in Turijn, Bazel, Bayreuth en Rome.
'Waarom ik zulke goede boeken schrijf', 'Waarom ik zo slim ben' en nog veel meer hoofdstukken dagen de lezer uit de vraag te beantwoorden of Nietzsche de hoogste graad van sarcasme had bereikt of op het randje van de waanzin balanceerde toen hij voldaan terugblikkend zijn leven en werk onder de loep nam. Ecce homo is een van de merkwaardigste autobiografieen aller tijden.

Een geschrift waaruit men meer over Nietzsche aan de weet komt dan uit welke publicatie ook. In 'Ecce homo' geeft Nietzsche een definitieve interpretatie van zijn leven en werk, en hij doet dat op een wijze die in de wereldliteratuur wel vaak is nagevolgd, maar nooit is geëvenaard.(uitgave Nietzsche bibliotheek)

 

 

email

contact

wie ben ik