Friedrich Nietzsche

God is Dood

 

Oorspronkelijke titel: bloemlezingen Nietzsche, 0
Vertaling: Hans Driessen, 1997
Uitgever: De Arbeiderspers
ISBN13: 978-90-295-3147-4ISBN: 9789029531474

Flaptekst

God is dood is een bloemlezing uit het werk van Nietzsche met als thema 'God en het Christendom'. Ze bestrijkt zowel het door hemzelf gepubliceerd werk als zijn schriftelijke nalatenschap.

Er is naar gestreefd aan Nietzsches kritiek op het godsbegrip en het christendom, die als een rode draad door heel zijn werk loopt, recht te doen en haar in al haar facetten aan de orde te laten komen.

Voorzien van een nawoord door de vertaler en samensteller Hans Driessen.

 

 

email

contact

wie ben ik