Friedrich Nietzsche

Waarheid en cultuur

 

Oorspronkelijke titel: Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne, 1873
Vertaling: Tine Ausma, 1983
Uitgever: Boom
ISBN13: 978-90-6009-478-5ISBN: 9789060094785

Boom Klassiek. Ook als ISBN 90-535-2799-0 (herziene geactualiseerde druk, april 2003)

Flaptekst

De teksten die in dit boek zijn bijeengebracht stammen uit Friedricht Nietzsches nagelaten geschriften tot 1874 en preluderen op thema's uit zijn latere oeuvre. Nietzsche (1844-1900) analyseert scherp en filosofisch, in helder en mooi proza, dat vrij is van gekunsteld jargon. Hij behandelt belangrijke kwesties als de rol van het onderwijs in de cultuur van morgen, en de herkomst van het verlangen naar waarheid. Nietzsche beschouwt zichzelf in deze periode als een 'arts van de cultuur', een medicus die de diagnose van zijn tijd stelt. Zijn beschouwingen over de wezenlijke trekken van de negentiende-eeuwse cultuur zijn ook voor ons nog ontnuchterend (Boom Klassiek).

Nietzsche behandelt in deze bundeling van zijn vroege werk belangrijke kwesties als de rol van het onderwijs in de cultuur van morgen en de herkomst van het verlangen naar waarheid. Zijn beschouwingen over de wezenlijke trekken van de negentiende-eeuwse cultuur zijn ontnuchterend (herziene druk).

De teksten komen uit de nagelaten geschriften tot 1874.

Inhoud

- Inleiding, door Pieter Mostert 7
- Bibliografie 36
- Fatum en geschiedenis (1862) 43
- Vrije wil en fatum (1862) 49
- De teleologie sinds Kant (1868) 53
- Vijf voorwoorden voor vijf ongeschreven boeken 75
- Over het pathos der waarheid (1872) 77
- De Griekse staat (1872) 83
- Over de verhouding van Schopenhauers filosofie tot een Duitse cultuur (1872) 96
- Homerus' strijd (1872) 100
- Over waarheid en leugen in buiten-morele zin (1873) 109
- Over de toekomst van onze onderwijsinstellingen (1872) 125
- De filosofie in het tragische tijdperk der Grieken (1873-1876) 153
- Aantekeningen 179

Recensie Biblion:
Een van een degelijke inleiding voorziene keuze uit opstellen en lezingen, die Nietzsche (1844-1900) tussen zijn 18de en 29ste jaar schreef, maar niet voor publicatie geschikt achtte. Toch zijn er al staaltjes van zijn gewaagde schrijf- en denkkunst in te vinden. Zij behandelen thema's als vrije wil en noodlot, het pathos der waarheid, de Griekse (strijd)cultuur, de hoop op een nieuwe Duitse cultuur (Schopenhauer). Maar vooral van belang zijn de opstellen "Over waarheid en leugen in buiten-morele zin" en "De filosofie in het tragische tijdperk der Grieken" over de voor-socratische filosofen en speciaal Herakleitos, waarin de kern van Nietzsche's latere werk al op schitterende wijze is samengevat. De vertaling is redelijk. Het boek is geschikt voor wie een meer dan oppervlakkige belangstelling voor Nietzsche heeft. (Biblion)

 

 

email

contact

wie ben ik