Friedrich Nietzsche

Aldus sprak Zarathoestra

 

Oorspronkelijke titel: Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, 1885
Vertaling: Endt, 1941
Uitgever: Wereldbibliotheek
ISBN:

Oorspr. uitgave 1905. Ook door Boom uitgegeven ISBN 90-535-2283-2 (dec 2000), 90-850-6210-1 (maart 2006)

Flaptekst

De ideeën Van Friedrich Nietzsche oefenen een grote invloed uit op het gedachtenleven van onze tijd, Als klassiek filoloog. dichter, wijsgeer en moralist heeft hij een enorme betekenis voor onze cultuur. Aldus sprak Zarathoestra is zijn belangrijkste werk. Nietzsche vereenzelvigt zich hierin met een heel vroege Perzische wijsgeer, de eerste die een onderscheid maakte tussen licht en donker, tussen goed en kwaad. Het is een verzameling briljante spreuken, zonder intellectuele toespelingenv vol directe levenswijsheid. Wijsheid omtrent het leven zoals hij dat verstaat, leven dat op de spits gedreven wordt en dat tenslotte moet culmineren in zijn ideaal van de 'Uebermensch', De schrijver Hendrik Marsman verzorgde de inleiding en het voorwoord van deze klassieke uitgave.

Flaptekst uitgave Boom
Nietzsche voert in Also sprach Zarathustra (1883-1885) de lezer mee op de stroom van gedachten, aforismen en spreuken van zijn alter ego, de Perzische wijsgeer Zarathoestra.

Deze zou in de zevende eeuw voor Christus hebben geleefd en als eerste de loop der dingen als een strijd tussen goed en kwaad, licht en donker hebben begrepen. Alle belangrijke thema's, waaronder de Bovenmens, de wil tot macht en de gedachte van de eeuwige terugkeer van hetzelfde komen in dit werk samen.

`Een profetisch boek als Aldus sprak Zarathoestra –dat de veelzeggende ondertitel “Een boek voor iedereen en niemand” draagt, beroert existentiële snaren in elke nieuwe generatie lezers.’ - Wilfred Oranje

 

 

email

contact

wie ben ik