Nel van den Haak

Metafoor en filosofie

 

Titel: Metafoor en filosofie, 1999
Uitgever: Damon
ISBN:

Flaptekst

Wat is de plaats en de functie van de metafoor in de filosofie? Er wordt ingegaan op deze vraag door middel van een vergelijking van Julia Kristeva's en van Paul Ricoeurs benadering van de metafoor. De vergelijking wordt op drie manieren gemaakt aan de hand van metaforische werkingen, vervolgens aan de hand van de wijze waarop metaforen en suojscten elkaar of beïnvloeden of bewerken, actief en passief, wederzijds, en tenslotte aan de hand van de metaforische uitwerking op (gender)politiek niveau. Zodoende worden actuele filosofische discussies over de taal, het denken en het subject verbonden met een eigen stellingname over de rol van de metafoor. Door deze studie wordt aldus het latere werk van zowel Ricoeur als Kristeva voor het Nederlandse taalgebied ontsloten, terwijl voor Kristeva's werk in het geheel geldt dat er tot nu toe erg weinig aandacht aan is besteed, ondanks haar centrale plaats in de internationale discussie op het terrein van filosofie, psychoanalyse, semiotiek en cultuuranalyse.

 

 

email

contact

wie ben ik