Tijdschrift Te Elfder Ure

Te Elfder Ure 40 Julia Kristeva

 

Titel: Te Elfder Ure 40 Julia Kristeva, 1986
Uitgever: Te Elfder Ure
ISBN13: 978-90-6880-005-0ISBN: 9789068800050

Flaptekst

Ik ben de feministische beweging zeer toegedaan maar ik denk dat het feminisme, of welke beweging ook, niet zit te wachten op onvoorwaardelijke steun van een intellectuele vrouw. Ik denk dat de tijd rijp is om uit het exclusief vrouwelijk circuit te stappen en te kappen met een bepaalde mythevorming rond het vrouw zijn: onderkennen wat er hapert, de impasses onderzoeken, oplossingen bedenken. ( ... ) Ik heb de indruk dat het feminisme - althans bepaalde groepen daarin - te sterk steunt op een existentialistische opvatting van de vrouw, een opvatting die de moederfunctie in het teken van de schuld ziet. ( ... ) Wat mij betreft, moeder zijn is in mijn ogen nooit strijdig geweest met een culturele activiteit. ( ... ) Mallarmé heeft zich ooit afgevraagd: 'Wat te zeggen over het baren van een kind?' Die vraag vind ik treffender dan Freuds welbekende: 'Wat wil een vrouw?' Want wat betekent het eigenlijk een kind ter wereld te brengen? Psychoanalytici zeggen er niet veel over. ( ... ) Het ter wereld komen van een kind is, geloof ik, de eerste en vaak de enige gelegenheid voor een vrouw om de ander te ervaren in zijn radicale scheiding van haarzelf, dat wil zeggen als een voorwerp van liefde. - Julia Kristeva

Inhoudsopgave

Taal
* Liesbeth Brouwer, Verovering op de leegte. Het taal- en literatuurwetenschappelijk werk van Julia Kristeva nader beschouwd p 3
* Gabriël van den Brink, Kristeva en de revolutie van de poëtische taal p 30
* Ineke Bulte, Tertium non datur p 76

Het vrouwelijke
* Greet van der Hout, Speculeren over tijd, tijden en vrouwen p 95
* Julia Kristeva, De tijd van vrouwen p 117
* Margret Brügmann, Julia Kristeva, een Kassandra van het feminisme? p 145

Verwerping en liefde
* Julia Kristeva: Ik heb lief dus ik ben, Interview door Jacques Henric p 167
* Grietje Dresen, Einde van de Inquisitie, geboorte van een Ander. Verhalen van de liefde in een voorstel tot ethiek p 178
* Marin Terpstra, Kristeva, Bataille, Céline. Aantekeningen bij Pouvoirs de l'horreur p 213
* Marga van Mechelen, De strohalm van de Einfühlung p 231

 

 

email

contact

wie ben ik