Julia Kristeva

Liefdesgeschiedenissen

 

Oorspronkelijke titel: Histoires d'amour, 1983
Vertaling: Henk van der Waal, 1991
Uitgever: Contact
ISBN13: 978-90-254-6980-1ISBN: 9789025469801

Flaptekst

ln het westerse denkén is de liefde aIs filosofisch onderwerp lang veronachtzaamd. Wie er zich mee bezighoudt verliest zich gemakkelijk in het drijfzand van ontoereikende clefinities en wordt vaak verblind door eigen ervaringen.
Julia Kristeva neemt die ongrijpbaarheid van de liefde juist als uitgangspunt.
Zij benadert de liefde steeds vanuit een anderperspectief en zoekt telkens naar een nieuw historisch kader. Zo schrijft zij meer dan één geschiedenis van de liefde. Die geschiedenissen worden tot avonturen, zowel voor de auteur als voor de lezer, omdat ze ertoe aanzetten de eigen liefdeservaringen in het geding te brengen: Narcissus, Romeo en Julia en Don Juan worden van archetypen tot hoogst persoonlijke symbolen.
De lectuur van Liefdesgeschiedenissen geeft de lezer inzicht in zichzelf. Hij realiseert zich dat verliefdheden zijn eigen identiteit aantasten omdat de liefde am het avontuur vraagt van zelfverlies. De liefde doet het ik verdwijnen in de ander.

 

 

email

contact

wie ben ik