Hans Achterhuis

Denkers van nu

 

Titel: Denkers van nu, 2005
Uitgever: Veen Magazines
ISBN13: 978-90-76988-78-8ISBN: 9789076988788

redactie

Flaptekst

Keuze uit het 'Kritisch Denkers Lexicon' van 34 besprekingen van invloedrijke 20e-eeuwse filosofen

Denkers die op dit moment volop in de belangstelling staan, komen in dit boek aan de orde. Het betreft niet alleen filosofen, maar ook experts uit andere wetenschapsgebieden. In totaal passeren 32 invloedrijke denkers de revue. Hun levensloop komt aan de orde, waarna hun intellectuele werk uitgebreid wordt behandeld.

Biblion:
Bijna twintig jaar geleden startte de toenmalige uitgeverij Samsom met een losbladig "Kritisch Denkers Lexicon". Inmiddels, 34 aanvullingen later, is het onder de hoede van uitgeverij Veen uitgegroeid tot vijf banden met meer dan 200 artikelen van Nederlandstalige deskundigen over de belangrijkste denkers uit de 20e eeuw. Dit boek bevat 32 van die artikelen met telkens hetzelfde schema: inleiding in het leven, inleiding in het werk, en primaire en secundaire bibliografie. Besproken worden zo o.m. Baudrillard, Fukuyama, Habermas, Kolakowski, Kristeva, Lyotard, Nussbaum, Rorty, Scruton, Sen, Sloterdijk, Steiner, Taylor, Toulmin en Zizek. De artikelen heten geactualiseerd, maar die actualisering beperkt zich doorgaans tot het toevoegen van enkele titels aan de bibliografie. Een index (in het KDL wél aanwezig) ontbreekt hier helaas. Desondanks is het een waardevol naslagwerk, dat het verdient om het eerste deel van een reeks te worden. - Dr. D.G. van der Steen

 

 

email

contact

wie ben ik