Marc van den Bossche

Meesterstukken

 

Titel: Meesterstukken, 2001
Uitgever: Lemniscaat
ISBN13: 978-90-5637-391-7ISBN: 9789056373917

Flaptekst

MEESTERSTUKKEN UIT DE FILOSOFIE Tien prominente filosofen voorzien het 'meesterstuk' van hun favoriete filosoof van commentaar. Aan de hand van een kernpassage laten de auteurs de kracht en oorspronkelijkheid van een denker tot leven komen. Zij schrijven over de filosoof die hun inspireert en laten zien wat hem of haar interessant maakt voor de lezer van nu. En dat in een taal die toegankelijk is voor leken.

Biblion:
Nederlandse en Vlaamse filosofen als Achterhuis, De Dijn en Verhoeven bespreken fragmenten uit het werk van tien filosofische reuzen. Zij kozen aansprekende teksten die zowel kernelementen van hun denken als het menselijk bestaan raken. Sommige commentaren geven een meer algemeen beeld, van Montaigne, Benjamin en Arendt bijvoorbeeld, anderen pogen de wortel van het denken van de wijsgeer bloot te leggen, weer anderen belichten een kernthema. Zo ontzenuwt Verhoeven aan de hand van de befaamde grot-allegorie dat Plato dualistisch zou denken. Betreffende Spinoza's waarheids- en godsbegrip wordt getoond hoe bij hem de rede de mens dient te leiden. Inleidend ook is de grondige bespreking van Kant en diens visie op de zedenwet. Een fragment van Wittgensteins 'Tractatus' toont hoe zich bij hem logica, taal en mystiek verhouden. Heideggers beschouwing van het zijn impliceert analyse van de grondstructuren van het menselijke bestaan en van de aard der geschiedfilosofie. Verder worden Benjamins denken over geschiedenis, dat van Gadamer over hermeneutiek, van Arendt over vergeving en van Kristeva over de vreemdeling in ons belicht. Het zijn niet zozeer algemene inleidingen, maar besprekingen van specifieke aspecten voor filosofisch ingevoerde lezers. - Drs. J. Kleisen

 

 

email

contact

wie ben ik