Marga van Mechelen

Vorm en betekening

 

Titel: Vorm en betekening, 1993
Uitgever: SUN
ISBN13: 978-90-6168-389-6ISBN: 9789061683896

deels over Kristeva

Flaptekst

De kunsthistorische interpretatietheorie├źn hebben geen gelijke tred gehouden met de ontwikkelingen van de kunst in de twintigste eeuw. Dit treedt vooral aan het licht als het gaat over de abstracte kunst. Wat moet er worden onderzocht? Hoe moet deze kunst benaderd worden?
In deze studie zoekt Marga van Mechelen naar wegen ter doorbreking van de impasse waarin stijlanalytische en iconografische methoden nu verkeren. Zij vraagt zich af hoe de betekenis van kleuren, lijnen en vlakken, kortom van de vorm, tot stand komt. Zij zoekt aanknopingspunten bij de negentiende-eeuwse theoretische opvattingen, waarin vorm en betekenis nog geen gescheiden grootheden waren. Zij baseert zich bij dit alles op hedendaagse semiotische inzichten en vooral op het werk van Julia Kristeva.
Marga van Mechelen, verbonden aan het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam, introduceert met deze studie de semiotiek van de beeldende kunst in het Nederlandse taalgebied.

 

 

email

contact

wie ben ik