Roland Barthes

Mythologieën

 

Oorspronkelijke titel: Mythologies suivi de Le Mythe, aujourd'hui, 1957
Vertaling: Maartje Luccioni, 1975
Uitgever: De Arbeiderspers
ISBN13: 978-90-295-0111-8ISBN: 9789029501118

Synopsis

Flaptekst

De ondogmatische en levendige wijze waarop Barthes pleegt te getuigen van zijn intense plezier bij het beleven van en worstelen met teksten, bereikte in Mythologies uit 1957 een eerste hoogtepunt. Het boek dat u nu in handen hebt is daarvan een eerste Nederlandse vertaling. Het is een gemoderniseerde bundeling van tussen 1954 en 1957 verschenen maandelijkse artikelen, waarin Barthes inhaakte op de meest verscheidene vormen van politieke, culturele en artistieke actualiteiten. Het materiaal voor deze overdenkingen was gevarieerd. Uitgangspunt was meestal ergernis, opgeroepen Joar de vanzelfsprekendheid die pers, kunst en het gezond ver stand toekennen aan een werkelijkheid die dan weI de werkelijkheid is waarin wij leven, maar die daarom niet minder historisch is. De opgesmukte manier waarop al die actuele vanzelfsprekendheid wordt voorgeschoteld ontmaskert Barthes aIs een ideologie die gedragen wordt door de mythe van de taal. Op die manier stelt hij in zijn kritische ontleding van dagelijkse gebeurtenissen het probleem van de taal aIs sociaal verschijnsel. ln deze kritische benadering van onze maatschappij, én de geestelijke bovenbouw daarvan, reikt Barthes de hand aan de fundamentele kritiek van het marxisme, zonder in enig opzicht eigen visie en originaliteit aan een dogma prijs te geven.

* Wanneer een filosofisch geschoold, helder en origineel denker aIs Barthes de pen ter hand neemt, ontstaat er meestal een prettig leesbare studie die van een persoonlijke methode van onderzoek blijk geeft. Barthes oefent een stimulerende werking uit op tal van lez en de jongeren en zijn leesgenot slaat over op ietwat blasé geworden ouderen. - Elly Jaffé-Freem in De Groene Amsterdammer

Recensies

  • Roland Barthes: korte metten met de mythen - Mieke Taat, NRC Handelsblad, 20-06-1975

 

 

email

contact

wie ben ik