Roland Barthes

De taal der verliefden

 

Oorspronkelijke titel: Fragments d'un discours amoureux, 1977
Vertaling: Maartje Luccioni, 1980
Uitgever: De Arbeiderspers
ISBN13: 978-90-295-0116-3ISBN: 9789029501163

Synopsis

Flaptekst

Roland Barthes constateerde een aantal jaren geleden dat de sentimentele staal der verliefdheid geheel en al verbannen lijkt uit moderne filosofie en literatuur. Er wordt veel geschreven over de liefde, erotiek en over het geluk en de wijsheid die de beleving daarvan zouden geven. Maar het begrip verliefdheid, toch een van de essentieelste aanlopen lot de liefde, blijkt nauwelijks aan bod te komen. ln een interview met L'Express heeft Barthes gezegd de geschiedenis van zijn eigen verliefdheden te willen schrijven. Hij meende dit idee optimaal te kunnen realiseren met een in alfabetische volgorde van tachtig trefwoorden samengesteld compendium. Het is een soort encyclopedie geworden van teksten en uitspraken uit de wereldliteratuur, over verliefdheid en door verliefden, die Jacques Leenhardt inspireerde lot een bewerking voor een toneelmonoloog, die in Parijs maandenlang volle zalen trok. De taal der verliefden blijkt zich te kenmerken door een sfeer van eenzaamheid. lemand die verliefd is, staat alleen in een wrede wereld, wreed omdat vrijwel aile situaties erop berekend lijken hem van de geliefde te scheiden of te vervreemden. De verliefde schept een andere wereld: die van zijn verbeelding, waarin het beeld van de geliefde allesbepalend is. De verliefde is vol hoop en wanhopig, hij wacht, hij moet zijn tijd vullen met woorden over de verwachtingen van het nieuwe leven, vullen vaak met tranen.
Het christendom heeft er in de geschiedenis al blijk van gegeven in een vijandige verhouding te verkeren lot de opkomende eros, die immers het lot van het individu hier en nu benadrukte boven de onzekerheid van een door zovelen te delen hiernamaals. Ook het marxisme in onze tijd weet geen weg met de verliefde verbeeldingswereld.

* Briljant discours! Barthes weeft honderden citaten door zijn tekst heen. Die citaten alleen al zijn voor verliefde en niet-verliefde lezers een genot van herkenning of ontdekking. - Henk Hillenaar in de Tijd.
* Barthes oefent een stimulerende werking uit op tal van lezende jongeren en zijn leesgenot slaat over op ietwat blasé geworden ouderen. - Elly Jaffré Freem.

 

 

email

contact

wie ben ik