Joep Dohmen

Nietzsche over de menselijke natuur

 

Titel: Nietzsche over de menselijke natuur, 1994
Uitgever: Kok Agora
ISBN13: 978-90-391-0611-2ISBN: 9789039106112

Flaptekst

Wat ons vrijstaat - Men kan als een tuinman naar willekeur beschikken over zijn driften en, wat maar weinig mensen weten, de toorn, het medelijden, het peinzen en de ijdelheid zo vruchtbaar en voordelig doen ontkiemen als mooi fruit aan leibomen. Men kan dat doen met de goede en met de slechte smaak van een tuinman en als het ware op de Franse of de Engelse of de Hollandse of de Chinese manier. Men kan ook de natuur zijn gang laten gaan en slechts hier en daar voor een beetje versiering en onderhoud zorgen. En ten slotte kan men ook zonder enig weten en nadenken de planten in hun natuurlijke, gunstige en ongunstige omstandigheden laten opgroeien en ze hun onderlinge strijd laten uitvechten, - ja men kan aan zo’n wildernis zijn vreugde beleven en juist deze vreugde willen hebben, al heeft men daarmee ook zijn nood. Dit alles staat ons vrij: maar hoeveel mensen weten dat dit ons vrij staat? Geloven de meesten van zichzelf niet dat ze voldongen, volgroeide feiten zijn? Hebben niet de grote filosofen nog hun zegel op dit vooroordeel gedrukt, met hun leer van de onveranderlijkheid van het karakter?’ Morgenröthe 560 Friedrich Nietzsche

Nietzsche heeft geanalyseerd op welke manier de veranderlijke en verdeelde mens in de geschiedenis optreedt. Bovendien voerde hij een hartstochtelijk pleidooi voor een autonome levenswandel. Deze grondige studie behandelt Nietzsches visie op de menselijke natuur, waarin de mens primair wordt opgevat als een driftwezen. Aan de orde komen het thema van de persoonlijke identiteit, de verhouding tussen de driften en het bewustzijn, de aard van het menselijk handelen en de kwestie van vrijheid en determinisme. Ten slotte wordt Nietzsches weg naar een autonome en authentieke bestaanswijze nader belicht.

Longinus J. Dohmen (1949) is adjunct hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Voorts is hij als gastdocent verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Hij publiceerde verschillende artikelen over Nietzsche.

 

 

email

contact

wie ben ik