Sylvain De Bleeckere

Landschappen van Nietzsche

 

Titel: Landschappen van Nietzsche, 1994
Uitgever: Pelckmans
ISBN13: 978-90-391-0599-3ISBN: 9789039105993

Flaptekst

Op 15 oktober 1994 zal het precies honderdvijftig jaar geleden zijn dat Friedrich Wilhelm Nietzsche, een van de invloedrijkste en meest gelezen filosofen aller tijden, werd geboren. Dit boek schetst een verhelderend beeld van het leven, het werk en de invloed van de 'filosoof met de hamer' - en dat niet alleen in woorden, maar ook letterlijk in beelden: een selectie van deels nogal onbekende portretten en handschriften van Nietzsche, alsmede foto's van de vele plaatsen die hij op zijn omzwervingen door Europa heeft aangedaan en die soms van heel directe invloed waren op zijn werk.

Het boek vormt een vierluik, waarin achtereenvolgens en min of meer chronologisch Nietzsches verhouding tot de kunst, tot de wetenschap, tot het leven en tot de moraal worden geschetst, met een verwijzing naar de werken waarin deze thema's het meest nadrukkelijk ter sprake komen.

Nu de idee├źn van Nietzsche welhaast gemeengoed' geworden zijn, blijft het van belang om de betekenis van dit denken steeds opnieuw op het spoor te komen en de vele interpretaties met gepaste argwaan te bejegenen. Heel de moderne filosofie beroept zich op Nietzsche, heel onze postmoderne cultuur 'leeft' van Nietzsche, maar vooral voor beginnende Nietzsche-lezers werkt de alomtegenwoordigheid van deze in verregaande mate gepopulariseerde schrijver en filosoof eerder vertroebelend dan verhelderend.

Dit boek biedt een boeiend overzicht van de evolutie van Nietzsches denken en waarom dit denken zo'n onuitwisbaar stempel kon drukken op de intellectuele geschiedenis van onze eeuw.

Sylvain De Bleecker (CKS Leuven), Patricia de Martelaere (KU Brussel), Erik Oger (UFSIA Antwerpen) en Paul van Tongeren (KU Nijmegen)

 

 

email

contact

wie ben ik