Affirmatie / Affirmation

Fragment 1 van 1

Het plezier van de tekst: net als de simulant van Bacon kan het zeggen: zich nooit verontschuldigen, zich nooit nader verklaren. Het ontkent nooit iets: ''ik zal mijn blik afwenden, dat zal voortaan mijn enige ontkenning zijn.'

PvdT: 7, PdT: 9, OC3: 1495, OC5: 219


Noten en annotaties

1. Francis Bacon

Francis Bacon (1561-1626) behoort tot de voorlopers van het Engelse empirisme. Experiment en ervaring zijn voor hem de basis van het weten (inductieve methode).

Mortimer (GL p.42) verwijst naar Essay VI "Of Simulation and Dissimulation". (Ned vert. Essays, Boom 1978, hst VI "Over veinzen en verheimelijken").
Bacon onderscheidt in dit essay drie trappen binnen het verbergen en versluieren van eigen bedoelingen:
1. geslotenheid, voorbehoud en geheimhouding
2. verheimelijking
3. veinzen en valse verklaringen (de simulant of veinzer)
Het citaat dat Barthes vervolgens geeft is overigens niet van Bacon maar van Nietzsche. Mortimer: "Moreover, the person who is most likely to say never excuse, never explain, is not the simulator but the secretive person, who represents the first degree of "hiding and veiling" that Bacon identifies: "closeness, reservation, and secrecy; when a man leaveth himself without observation, or without hold to be taken, what he is. The dissimulator is the second degree, the simulator the third". (Mortimer GL p 43)

2. Nietzsche

Het citaat 'Ik zal mijn blik afwenden.. (Je détournerai mon regard..) is vergelijkbaar met het volgende aforisme van Nietzsche uit de Vrolijke Wetenschap (boek 4 aforisme 276)

Voor het nieuwe jaar. – Nog leef ik, nog denk ik: ik moet nog leven, want ik moet nog denken. Sum, ergo cogito: cogito, ergo sum. Op deze dag staat iedereen zich toe zijn wens en liefste gedachten uit te spreken. Dus wil ik ook vertellen wat ik mij van mijzelf wens en welke gedachte dit jaar als eerste bij me opkwam, - welke gedachte voor mij fundament, waarborg en lekkernij voor de rest van leven moet zijn! Ik wil steeds beter leren het noodzakelijke van de dingen als mooi te zien: – dan zal ik een van die mensen zijn die de dingen mooi maken. Amor fati laat dat voortaan mijn liefde zijn! Ik wil geen oorlog voeren tegen het lelijke. Ik wil niet aanklagen, ik wil niet eens de aanklagers aanklagen! Laat wegkijken mijn enige ontkenning zijn! En a met al, en over het geheel genomen: ik wil ooit nog eens alleen maar een ja-zegger zijn! (Vrolijke Wetenschap, van Tilt, 2018 p.193)

Ich will nicht anklagen, ich will nicht einmal die Ankläger anklagen. Wegsehen sei meine einzige Verneinung! Und, Alles in Allem und Grossen; ich will irgendwann einmal Nur noch ein Ja-Sagender sein! (KSA3 p.521)


colofon | cookies | afkortingen