homepage > Friedrich Nietzsche > primair > beschrijvingen

Friedrich NietzscheGa verder naar:


Zie ook:

Friedrich Nietzsche

Overzicht van alle boekbeschrijvingen van de primaire werken:

Nagelaten fragmenten deel 7

 

Oorspronkelijke titel: Nachgelassene Fragmente 1887-1889 (KSA 13) 1980
Vertaling: Michel van Nieuwstadt, 2002
Uitgever: SUN, ISBN: 90-6168-597-4

Flaptekst

Veel van de fragmenten in dit laatste deel van de schriftelijke nalatenschap van Netzsche zijn nooit eerder gepubliceerd. Bovendien bevat het een groot deel van de gedachten die wij slechts kenden uit de postume uitgaven van De wil tot macht door onder anderen zijn zus. Deze gedachten zijn voor het eerst onverminkt en in de volgorde waarin Nietzsche ze neerschreef gepubliceerd in de Kritische Gesamtausgabe door Giorgio Colli en Mazzino Montinari. Zo wordt het mogelijke de voorlaatste fase van Nietzsches denken, die van de frontale aanval op de problemen van de metafysica, in een niet-vertekend perspectief te zien.

 

Nagelaten fragmenten deel 6

 

Oorspronkelijke titel: Nachgelassene Fragmente 1885-1887 (KSA 12) 1980
Vertaling: Mark Wildschut, 2002
Uitgever: SUN, ISBN: 90-6168-596-6

Flaptekst

Nietzsches schriftelijke nalatenschap in dit zesde deel omvat de periode van de herfst van 1885 tot de herfst van 1887, een tamelijk prodcutieve periode waarin hij Voorbij goed en kwaad en Genealogie van de moraal publiceerde en nieuwe voorwoorden schreef bij de heruitgave van enkele oudere werken van hem.

Ook begon Nietzsche in deze tijd te werken aan het geplande, maar nooit gerealiseerde groete werk De wil tot macht. Verschillende schema's en schetsen worden hier voor het eerst gepubliceerd (zoals die van zomer 1886), en veel materiaal dat voor dit project was bestemd werd later, na de dood van Nietzsche, door zijn zus omgesmolten tot de onechte 'Wil tot macht'. Dit materiaal wordt gepresenteerd zoals Nietzsche heeft neergeschreven.

 

Nagelaten fragmenten deel 3

 

Oorspronkelijke titel: Nachgelassene Fragmente 1880-1882 (KSA 9) 1980
Vertaling: Mark Wildschut, 2005
Uitgever: SUN, ISBN: 90-5875-066-3

Flaptekst

Begin 1880 bevindt Nietzsche zich op een dieptepunt, wellicht het diepste punt van zijn leven en lichamelijk lijden. Hij is alles kwijt wat zijn leven houvast en structuur had gegeven: zijn professoraat, zijn vriendschap met Wagner, zijn filosofische houvast in Schopenhauer, tot op zekere hoogte zelfs het geloof in zichzelf.

De periode van 1880 tot 1882, die dit deel 3 van de Nagelaten fragmenten beslaat, betekent voor Nietzsche de grote omslag. Na de zomer van 1880 begint de weg omhoog, geleidelijk verbetert Nietzsches gezondheidstoestand, hij werkt aan het boek met de treffende titel Morgenrood: hij heeft de nacht verduurd opdat die hem een nieuwe morgen zou schenken.

Het is fascinerend om Nietzsche op zijn weg omhoog te volgen. Eerst cirkelen de gedachten nog vooral rond de moraalkritiek. Geleidelijk verdichten de fragmenten zich en krijgen ze een hooggestemder toon, tot de befaamde inspiratie bij Surlej-Felsen - 6000 voet boven de zeespiegel en veel hoger boven alle menselijke aangelegenheden- toen de gedachte van de eeuwige wederkeer van het gelijke hem overviel.

Daaruit zal in een enorme creatieve uitbarsting eerst Nietzsches misschien wel mooiste en meest opgewekte boek voortkomen, De vrolijke wetenschap, en dan Zarathoestra.

 

Nagelaten fragmenten deel 1

 

Oorspronkelijke titel: Nachgelassene Fragmente 1869-1874 (KSA 7) 1980
Vertaling: Michel van Nieuwstadt, 2003
Uitgever: SUN, ISBN: 90-5875-036-1

Flaptekst

Nietzsche komt op 19 april 1869 in Bazel aan om er als 24-jarige hoogleraar in de klassieke filologie colleges te geven. Zijn eerste aantekeningen uit de herfst van dat jaar gaan veelbetekenend genoeg over ontstaan en aard van de opera in relatie tot de Griekse tragedie en ze vormen de opening van Nietzsches Nagelaten fragmenten 1869 - 1874.

Daarmee hebben we een rode draad uit het veelkleurige stramien in handen dat hier wordt uitgetekend. Voeg eraan toe dat een jaar eerder, oktober 1868, Nietzsche voor het eerst Richard Wagner had ontmoet en dat hij op 21 januari 1869 diep onder de indruk raakte van Wagners Meistersinger, en die rode draad krijgt vele vertakkingen. Nietzsches bespiegelingen over de verhouding tussen taal, muziek en drama spitsten zich aan de hand van 'Wagners opera's toe op de vraag naar de mogelijkheid van een wedergeboorte van de Griekse tragedie in de Duitse taal en muziek. De mogelijkheid van die wedergeboorte is 'als in steen' vastgelegd, zoals Nietzsche het noemde, in De geboorte van de tragedie. Dat boek verschijnt in januari 1872 en opent met een 'voorwoord aan Richard Wagner'. De nagelaten fragementen bevatten een veel uitvoeriger versie van dat voorwoord en tal van verhelderende inzichten over de manier waarop Nietzsche het antieke Griekenland in het moderne Duitsland gespiegeld ziet.

Het behoort tot de bijzondere conjunctuur van deze fase van Nietzsches denken (waarin ook vier Oneigentijdse beschouwingen ontstaan) dat hij de Duitse cultuur, zo ze al bestaat, verlamd ziet door een teveel aan positivistische wetenschap en vastgelopen Verlichting en een tekort aan mythe. De huidige mens, die het zonder mythen moet stellen, is een ontwortelde: hij zoekt een foutief houvast in bezit, techniek en wetenschap en in de oneigenlijke troost die - zoals de tweede Oneigentijdse het zo dwingend laat zien - geschiedenis en geschiedwetenschap bieden.

 

Nagelaten fragmenten deel 2

 

Oorspronkelijke titel: Nachgelassene Fragmente 1875-1879 (KSA 8) 1980
Vertaling: Mark Wildschut, 2003
Uitgever: SUN, ISBN: 90-5875-036-1

Flaptekst

Het ambivalente, maar resolute afscheid van Wagner, aan wie Nietzsche de vierde Oneigentijdse beschouwing (1876) wijdt; de onhoudbaar geworden positie als hoogleraar klassieke talen in Bazel en de verandering van schrijfstijl, dat zijn de gebeurtenissen waaromheen zich de aantekeningen in dit tweede deel van Nietzsches Nagelaten fragmenten bewegen.
In de tweede helft van de jaren zeventig krijgt Nietzsche steeds meer aandacht voor de Verlichting, tot uiting komend in een zichtbaar aanleunen tegen de vorm van grote Franse schrijvers als Vauvenargues, Chamfort en La Rochefoucauld. Met hun schrijfwijze en die van Thucydides voor ogen 'slijpt' Nietzsche zijn grote stijl. Menselijk al te menselijk, waarvan in 1878 het eerste deel verschijnt, is daarvan de eerste meesterproef.
Naarmate hij zich als stilist bekwaamt, groeit de afstand tot wat hij eerder als het fenomeen van een nieuwe Duitse cultuur had verwelkomd: Wagner en diens Bayreuth. Terwijl het Duitse element in Wagner zich door zijn installatie in Bayreuth meer en meer manifesteert, wijzen de toenemende hiaten van Nietzsches verlofaanvragen merendeels naar het zuiden. Nietzsche wordt een reiziger, in zijn beeldspraken vaak een zeevaarder: het continent waar hij op afstevent, is een eigen, verlichte, antimythische wetenschappelijkheid, die hij met de troubadours 'gaya scienza' zal noemen.

 

Nagelaten fragmenten deel 4

 

Oorspronkelijke titel: Nachgelassene Fragmente 1882-1884 (KSA 10) 1980
Vertaling: Michel van Nieuwstadt, 2007
Uitgever: SUN, ISBN: 90-5875-067-1

Flaptekst

 

Nagelaten fragmenten deel 5

 

Oorspronkelijke titel: Nachgelassene Fragmente 1884-1885 (KSA 11) 1980
Vertaling: Michel van Nieuwstadt, 2007
Uitgever: SUN, ISBN: 90-5875-117-1

Flaptekst

 

Herwaardering van alle waarden

 

Oorspronkelijke titel: Umwertung aller Werte -Nachgelassene Fragmente red. Friedrich Würzbach 1968
Vertaling: Graftdijk, 1992
Uitgever: Boom, ISBN: 90-6009-964-8

Ook door Boom als ISBN 9053523510 (dec 2000)

Flaptekst

 

De antichrist

 

Oorspronkelijke titel: Der Antichrist. Fluch auf das Christentum 1889
Vertaling: Hawinkels, 1973
Uitgever: De Arbeiderspers, ISBN: x90-295-3242-2

Reeks Synopsis. Ook als ISBN 90 295 3665 9 (1997, Nietzsche bibliotheek)

Flaptekst

 

Nietzsche contra Wagner

 

Oorspronkelijke titel: Nietzsche contra Wagner, Aktenstücke eines Psychologen 1889
Vertaling: Hans Driessen, 1994
Uitgever: De Arbeiderspers, ISBN: 90-295-3178-9

Reeks privé-domein nr 194

Flaptekst

 

Ecce Homo

 

Oorspronkelijke titel: Ecce Homo. Wie man wird, was man ist 1889
Vertaling: Hawinkels, 1969
Uitgever: De Arbeiderspers, ISBN: 90-295-3244

Reeks privé-domein nr 13. Ook onder ISBN 90-295-3549-0, 90-295-6290-0 (Nietzsche bibliotheek)

Flaptekst

 

Afgodenschemering

 

Oorspronkelijke titel: Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert 1889
Vertaling: M. Weyembergh, 1983
Uitgever: Het Wereldvenster, ISBN: 90-293-9691-1

Reeks Dixit. Ook uitgegeven door Arbeiderspers ISBN 90-295-3151-7 (1997, Nietzsche bibliotheek), ISBN 978-90-295-6500-4 uitgave 2007

Flaptekst

 

Genealogie der moraal

 

Oorspronkelijke titel: Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift 1887
Vertaling: Graftdijk, 1980
Uitgever: De Arbeiderspers, ISBN: 90-295-3242-4

Reeks Synopsis. Ook als ISBN 90-295-3557-1 (2000,uitgave Nietzsche bibliotheek), 90-295-6381-8 (2000)

Flaptekst

 

Voorbij goed en kwaad

 

Oorspronkelijke titel: Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft 1886
Vertaling: Graftdijk, 1979
Uitgever: De Arbeiderspers, ISBN: 90-295-3247-5

Reeks Synopsis. Ook als ISBN 90-295-3529-6 (1999, Nietzsche bibliotheek)

Flaptekst

 

Aldus sprak Zarathoestra

 

Oorspronkelijke titel: Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen 1885
Vertaling: Endt, 1941
Uitgever: Wereldbibliotheek, ISBN: 90-284-1505-x

Oorspr. uitgave 1905. Ook door Boom uitgegeven ISBN 90-535-2283-2 (dec 2000), 90-850-6210-1 (maart 2006)

Flaptekst

 

De vrolijke wetenschap

 

Oorspronkelijke titel: Die fröhliche Wissenschaft 1882
Vertaling: Hawinkels, 1976
Uitgever: De Arbeiderspers, ISBN: 90-295-3245-9

Synopsis uitgave

Flaptekst

 

Morgenrood

 

Oorspronkelijke titel: Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurtheile 1881
Vertaling: Hawinkels, 1977
Uitgever: De Arbeiderspers, ISBN: 90-295-3246-7

Reeks Synopsis. Ook als ISBN 90-295-3505-9 (1998, Nietzsche bibliotheek)

Flaptekst

 

Menselijk, al te menselijk

 

Oorspronkelijke titel: Menschliches Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister 1878
Vertaling: Graftdijk, 1980
Uitgever: De Arbeiderspers, ISBN: 90-295-3241-6

Reeks Synopsis. Ook onder ISBN 90-295-3577-6 (2000, Nietzsche bibliotheek)

Flaptekst

In 1876 maakte Nietzsche een kentering in zijn leven door. Hij begint afstand te nemen van de barokke wereld van muziek en theater in het Wagneriaanse Bayreuth die hem in de greep hield, en hij schrijft het omvangrijke Menselijk, al te menselijk, dat in de eerste druk in 1878 een opdracht meekreeg aan Voltaire wiens honderdste sterfdag juist was gevierd. Die opdracht heeft Nietzsche later teruggenomen, onder meer nadat hij kennis had genomen van enige niet geringe vooringenomenheid, onder meer in racistisch opzicht, die Voltaire bleek te hebben gekoesterd. Nietzsche voltrok met dit boek een beslissende breuk die ook tot een hergroepering van zijn vrienden en bewonderaars leidde.

Nieuw is de stijl, die een voor Nietzsche's latere werk zo kenmerkend aforistisch karakter aanneemt. Het boek vormt een poging weer tot zichzelf te komen. Oordelen die hij zich in de jaren daarvoor gevormd had, ondergaat hij als knellende banden. Die te verbreken is zijn grote doel. Het boek maakte een verpletterende indruk en vormde de aanloop tot de grote titels waarmee Nietzsche tot aan zijn ineenstorting het meest oorspronkelijke oeuvre van de negentiende eeuw zal realiseren. De Wagner-gemeente brak met hem.De Duitsers die in het Tweede Rijk de verwerkelijking zagen van de Uebermensch in Europa, wendden zich van Nietzsche af. Hij behoorde toch niet tot hen, zeker niet waar hij een steeds pregnanter polemiek tegen racisme en nationalisme voerde.

- Hij wendde zich af van het Pruisendom, hij waardeerde de door Germanen verachte slavische elite, hij keerde zich tegen het plebejische anti-semitisme, hij bevorderde de ontmythologisering in een dogmatische, christelijke wereld. Dit waren geen geringe verdiensten. - Anton Constandse in' de Gids
- Het werk van Nietzsche is een zo flonkerende kristal dat het vanuit allerlei kanten en met behulp van allerlei brillen kan worden bekeken. De vertaling van Graftdijk is een van die brillen. Ik voel het als een tekort dat ik niet in staat ben aard en kwaliteit van dit instrument minder vaag te omschrijven dan als hedendaags Nederlands. - Cornelis Verhoeven in De Tijd

 

Oneigentijdse beschouwingen

 

Oorspronkelijke titel: Unzeitgemässe Betrachtungen I-IV 1876
Vertaling: Graftdijk, 1983
Uitgever: De Arbeiderspers, ISBN: 90-295-3249-1

Reeks Synopsis. Ook als ISBN 9029535016 (1998, Nietzsche bibliotheek)

Flaptekst

 

Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven

 

Oorspronkelijke titel: Unzeitgemässe Betrachtungen I-IV 1876
Vertaling: onbekend, 1983
Uitgever: Historische Uitgeverij Groningen, ISBN: 90-6554-011-3

Flaptekst

 

Waarheid en cultuur

 

Oorspronkelijke titel: Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne 1873
Vertaling: Tine Ausma, 1983
Uitgever: Boom, ISBN: 90-6009-478-6

Boom Klassiek. Ook als ISBN 90-535-2799-0 (herziene geactualiseerde druk, april 2003)

Flaptekst

De teksten die in dit boek zijn bijeengebracht stammen uit Friedricht Nietzsches nagelaten geschriften tot 1874 en preluderen op thema's uit zijn latere oeuvre. Nietzsche (1844-1900) analyseert scherp en filosofisch, in helder en mooi proza, dat vrij is van gekunsteld jargon. Hij behandelt belangrijke kwesties als de rol van het onderwijs in de cultuur van morgen, en de herkomst van het verlangen naar waarheid. Nietzsche beschouwt zichzelf in deze periode als een 'arts van de cultuur', een medicus die de diagnose van zijn tijd stelt. Zijn beschouwingen over de wezenlijke trekken van de negentiende-eeuwse cultuur zijn ook voor ons nog ontnuchterend (Boom Klassiek).

Nietzsche behandelt in deze bundeling van zijn vroege werk belangrijke kwesties als de rol van het onderwijs in de cultuur van morgen en de herkomst van het verlangen naar waarheid. Zijn beschouwingen over de wezenlijke trekken van de negentiende-eeuwse cultuur zijn ontnuchterend (herziene druk).

De teksten komen uit de nagelaten geschriften tot 1874.

Inhoud

- Inleiding, door Pieter Mostert 7
- Bibliografie 36
- Fatum en geschiedenis (1862) 43
- Vrije wil en fatum (1862) 49
- De teleologie sinds Kant (1868) 53
- Vijf voorwoorden voor vijf ongeschreven boeken 75
- Over het pathos der waarheid (1872) 77
- De Griekse staat (1872) 83
- Over de verhouding van Schopenhauers filosofie tot een Duitse cultuur (1872) 96
- Homerus' strijd (1872) 100
- Over waarheid en leugen in buiten-morele zin (1873) 109
- Over de toekomst van onze onderwijsinstellingen (1872) 125
- De filosofie in het tragische tijdperk der Grieken (1873-1876) 153
- Aantekeningen 179

 

De geboorte van de tragedie

 

Oorspronkelijke titel: Die Geburt der Tragödie auf dem Geiste der Musik 1872
Vertaling: Kees Vuyk, 1987
Uitgever: International Theatre & Film Books, ISBN: 90-6403-169-x

Ook als ISBN 9029535652 (2000, Nietzsche bibliotheek), 9029564318 (2000, midprice)

Flaptekst

 

God is Dood

 

Oorspronkelijke titel: bloemlezingen Nietzsche 0
Vertaling: Hans Driessen, 1997
Uitgever: De Arbeiderspers, ISBN: 90-295-3147-9

Flaptekst

God is dood is een bloemlezing uit het werk van Nietzsche met als thema 'God en het Christendom'. Ze bestrijkt zowel het door hemzelf gepubliceerd werk als zijn schriftelijke nalatenschap.

Er is naar gestreefd aan Nietzsches kritiek op het godsbegrip en het christendom, die als een rode draad door heel zijn werk loopt, recht te doen en haar in al haar facetten aan de orde te laten komen.

Voorzien van een nawoord door de vertaler en samensteller Hans Driessen.

 

Uit mijn leven

 

Oorspronkelijke titel: bloemlezingen Nietzsche 0
Vertaling: Charles Vergeer, 1982
Uitgever: De Arbeiderspers, ISBN: 90-295-3248-3

Reeks Privé-domein.

Flaptekst

Friedrich Nietzsche is de zowel naar zijn leven als naar zijn werk lange tijd meest vervalste verschijning geweest in de moderne filosofische literatuur. Vanaf zijn dood in 1900 woedt er een exegese-oorlog die tot de meest potsierlijke bezweringen voor en tegen is uitgegroeid.
De autobiografische inventarisatie Uit mijn leven kon niet in betere handen zijn dan in die van Charles Vergeer die als Nietzschespecialist nauwkeurig op de hoogte is van de lopende discussie. In dit boek wordt gebruik gemaakt van doorgaans zeer onbekend gebleven materiaal. Wat hier gedrukt wordt, is betrouwbaar en geeft op belangrijke punten aanzienlijke correcties op het door o.a. Nietzsches zuster vervalste beeld, zowel van zijn leven als van zijn filosofie. Behalve de onbekendheid van de in dit boek geboden teksten zal het beeld dat daaruit oprijst een heel andere Nietzsche laten zien dan men gewend is.

* Hij waardeerde de door Germanen verachte Slavische elite. Hij keerde zich tegen het plebeische anti-semitisme. Hij bevorderde de ontmythologisering in een dogmatische christelijke wereld. Dit waren geen geringe verdiensten. - Anton Constandse in De Gids

 

De draagbare Nietzsche

 

Oorspronkelijke titel: bloemlezingen Nietzsche 0
Vertaling: Elza van Nierop, 1991
Uitgever: Prometheus, ISBN: 90-5333-034-8

Samenstelling R.J. Hollingdale

Flaptekst

 

 

email

contact

wie ben ik